Radically Private (Flex-työhuone)
400 EUR  / month
This plan renews automatically.
Cancellation Notice 0 days
Minimum Commitment 1 month

*** (See English below) ***

FI:
Jäsenyyteen kuuluu
- henkilökohtainen sähköinen kulkuoikeus Hubille 24/7*
- henkilökohtainen työhuone Hubin 2.kerroksessa. Huone on kooltaan n. 9-11 m2.
- jaetun monitoimitulostimen käyttö (käyttö USB-johdolla, saattaa edellyttää ajurin asentamista)
- yhteiskeittiön ja muiden 1. krs yhteisten tilojen käyttö
- C/O Hub Turku -postipalvelu

*Sisäänpääsyyn saattaa olla Hubista riippumattomia rajoituksia.

*****
Erityiset ehdot

Huoneiden varustelutaso:
*Minimivarustelu, ei lukkoa, ei kiinnityksiä*
Yhteisö tarjoaa huoneisiin perustason kalustuksen: pöytä ja tuoli. Halutessasi voit lisäpalveluna valita huoneeseen myös tietokonenäytön. Lainanäytöt ovat perustasoisia ja niiden koko vaihtelee, osassa on digitaalisena liitäntätyyppinä HDMI tai DVI ja osassa vain analoginen VGA. Yhteisöllä on rajallinen määrä erilaisia adaptereita ja näyttökaapeleita eikä Yhteisö voi taata jokaiselle päätelaitteelle sopivaa kombinaatiota.

Omien huonekalujen ja laitteiden tuominen Yhteisön tiloihin on sallittua, mutta kiinnitysten tekeminen seiniin ja muihin pintoihin on ehdottoman kielletty ilman Yhteisön kirjallisesti myöntämää lupaa. Huoneeseensa saa tuoda omalla vastuullaan muutakin henkilökohtaista omaisuuttaan, mutta huoneiden ovia ei valitettavasti saa lukittua. Huonekalujen tuomisesta kannattaa sopia erikseen Yhteisön tilavastaavan kanssa, jotta voimme järjestää helpomman kulun kiinteistön lukitun sisäpihan ja suoraan hissille johtavan takaoven kautta.

*Rajallinen WLAN-kattavuus ja kaista*
Yhteisö ei voi taata langattoman wi-fi yhteyden kattavuutta ja kaistan riittävyyttä kaikkiin Yhteisön tiloihin kaikkina aikoina. Jäsenten kannustetaan varautuvan tarvittaessa oman internet-yhteyden käyttämiseen.

Force Majeure:
Hub Turku noudattaa toiminnassaan Suomen lakeja ja asetuksia sekä Valtioneuvoston kanslian ja muiden toimivaltaisten viranomaisten määräyksiä.
Yhteisö pidättää itsellään oikeuden sulkea Yhteisöllinen työtila määräajaksi tai toistaiseksi, mikäli viranomaismääräykset tai muut Yhteisöstä riippumattomat olosuhteiden muutokset näin edellyttävät. Tällaisissa Force Majeure -tapauksissa Yhteisö tiedottaa Jäseniään mahdollisimman nopeasti ja pidättää itsellään oikeuden olla palauttamatta Jäsenten jo maksamia maksuja.

*** ENGLISH ***

Membership includes
- Personal electronic access to the Hub 24/7*
- personal workroom on the 2nd floor of the Hub. The room is about 9-11 m2 in size.
- use of a shared multifunction printer (use with a USB cable, may require driver installation)
- Use of the shared kitchen and other common areas on the 1st floor
- C/O Hub Turku postal service

*Limitations might occur that are not depended on HUB Turku.

*****
Special terms:

Rooms' equipment level:

* Minimum equipment, no lock, no fastenings *
The community provides basic furniture for the rooms: a table and a chair. If you wish, you can also choose a computer screen in the room as an additional service. Loan monitors are basic and vary in size, some with HDMI or DVI as the digital connection type and some with analogue VGA only. The Community has a limited number of different adapters and display cables and the Community cannot guarantee a suitable combination for each terminal.

The bringing of own furniture and appliances into Community premises is permitted, but the affixing to walls and other surfaces is strictly prohibited without the written consent of the Community. You may bring other personal belongings into your room at your own risk, but unfortunately, the doors of the rooms cannot be locked. The importation of furniture should be agreed separately with the community manager so that we can arrange easier access through the locked courtyard of the property and the back door leading directly to the lift.

* Limited WLAN coverage and bandwidth *
The Community cannot guarantee wireless Wi-Fi coverage and adequate bandwidth to all Community facilities at all times. Members are encouraged to be prepared to use their own internet connection if necessary.

Force majeure:

In its operations, Hub Turku complies with Finnish laws and regulations as well as regulations of the Prime Minister's Office and other competent authorities.

The Community reserves the right to close the Community Workspace temporarily or indefinitely if required by official regulations or other changes in circumstances beyond the Community's control. In such cases of Force Majeure, the Community shall inform its Members as soon as possible and reserves the right not to reimburse the fees already paid by the Members.

Extras

Extras
  • Lainanäyttö (Monitor loan)
    15.00 EUR / month
Terms and Conditions »

Change Plan

Account Details

If you don’t have an account, enter a new password. Forgot password?

Personal Details

Name or company are required

Extras

Start Date


back